Gunakan Perkhidmatan Penempatan Kami untuk Mencari Calon yang Betul

Elite Asia menyediakan perkhidmatan kepada institusi-institusi yang mencari bakat-bakat dwibahasa untuk tujuan pentafsiran dan kerja penterjemahan dalam syarikat mereka. Pakej-pakej kami disesuaikan sewajarnya untuk memenuhi keperluan dan keserasian syarikat pelanggan kami. Tujuan perkhidmatan penempatan kami adalah untuk mengurangkan jurang komunikasi di kalangan orang yang bertutur dalam bahasa-bahasa berlainan, untuk memaksimumkan kecekapan bekerja.

 

Perkhidmatan penempatan pentafsiran kami merangkumi kontrak 1-bulan sehingga kontrak setahun, dengan bakat-bakat dwibahasa yang pakar dalam bahasa Inggeris dan minimum satu bahasa asing yang lain, terutamanya bahasa Cina, Jepun dan Korea.

 

Kumpulan calon berkelayakan kami termasuk tetapi tidak terhad kepada industri-industri berikut:

 

 • Pengiklanan & Pemasaran
 • Arkitek & Pembinaan
 • Penerbangan
 • Perbankan & Kewangan
 • Kimia & Galian
 • Komputer & Elektronik
 • Kosmetik, Kecantikan & Kesejahteraan
 • Pendidikan
 • Fesyen & Gaya Hidup
 • Makanan & Minuman
 • Kementerian & Agensi Kerajaan
 • Penjagaan Kesihatan, Farmaseutikal & Bioteknologi
 • Insurans
 • Firma Guaman
 • Logistik & Pengurusan Rantaian Bekalan
 • Pengeluaran & Kejuruteraan
 • Marin & Kejuruteraan Luar Pesisir
 • Penyelidikan Pasaran & Firma Perunding
 • Media & Hiburan
 • Minyak, Gas & Tenaga
 • Harta
 • Perhubungan Awam & Penjenamaan
 • Sukan
 • Telekomunikasi
 • Pelancongan & Hospitaliti
 • … dsb.

 

Penilaian pelanggan dan calon dibuat secara bulanan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai prestasi calon-calon bagi memastikan ketepatan penterjemahan, tingkah laku bekerja bagi calon yang dicadangkan dan kualiti perkhidmatan penempatan kami.

 

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkhidmatan penempatan kami, hubungi kami di 6565 7166 atau singapore2@eliteinterpreters.asia, dan kami akan melayan anda segera.


Are You Impressed?